Voor het maken van afspraken en voor verdere informatie:

E-mail: info@ingridgroenen.nl
Telefoon:  06-381.79.995

Praktijkadres: Korte Spaarne 27, 2011 AJ Haarlem. Op 13 minuten loopafstand van NS station Haarlem. Parkeren in Parking De Appelaar, of indien plaats beschikbaar voor de deur.

Praktijk voor healing en Levenstherapie

KVK: 34307845
Zorgverlenerscode: AGB 90030673
RBCZ Registertherapeut Licentie: 601156R
Lid Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) Lidnummer: 03.047

     

Klacht- en tuchtrecht.

Ik ben lid van de beroepsvereniging  LVNT/ Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten. Met dit lidmaatschap voldoe ik aan de wettelijke eisen ten aanzien van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).  Indien u klachten heeft t.a.v. de behandeling, vraag ik u deze allereerst met mij te bespreken. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de LVNT: info@lvnt-nederland.nl of 033 –47260 33 Zij brengen u in contact met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Privacy (AVG).

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Alles wat tijdens een behandeling gebeurt behandel ik vertrouwelijk. Derden hebben geen toegang tot mijn aantekeningen. Ik zal, indien daartoe aanleiding is, en in overleg, een cliënt eventueel met derden bespreken zoals overige behandelaars, uitsluitend indien nadrukkelijk schriftelijke toestemming door cliënt daartoe is verleend.  Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, (eventuele) declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd. Het Privacy Reglement in PDF