Voor het maken van afspraken en voor verdere informatie:

E-mail: i.groenen@chello.nl
Telefoon:  06-381.79.995

Praktijkadres: Korte Spaarne 27, 2011 AJ Haarlem. Makkelijk bereikbaar per openbaar vervoer vanaf NS station Haarlem, vandaar in 13 minuten lopend richting centrum. Indien u per auto komt kunt u gratis parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen in de straat. Na binnenkomst zal ik uw kenteken digitaal aanmelden. Ook kunt u eventueel betaald parkeren in Parking De Appelaar, onder de Grote Markt In Haarlem.

Praktijk voor Coaching, healing en Levenstherapie

KVK: 34307845
BTW-ID: NL001297606B31

 

Klacht- en tuchtrecht.

Ik voldoe aan de wettelijke eisen ten aanzien van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). 

Indien u klachten heeft t.a.v. de behandeling, vraag ik u deze allereerst met mij te bespreken. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de erkende geschillen commisie: info@erisietsmisgegaan.nl of telefonisch: 035-2031505

 

Privacy (AVG).

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Alles wat tijdens een behandeling gebeurt behandel ik vertrouwelijk. Derden hebben geen toegang tot mijn aantekeningen. Ik zal, indien daartoe aanleiding is, en in overleg, een cliënt eventueel met derden bespreken zoals overige behandelaars, uitsluitend indien nadrukkelijk schriftelijke toestemming door cliënt daartoe is verleend.  Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding en dossiervorming. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Bij praktijkbeindiging wordt aan de client toestemming gevraagd om het dossier te vernietingen, danwel over te dragen aan de waarnemer.  Tijdens de intake ontvangt u ook mijn schriftelijke AVG verklaring. Ook bespreek ik met u een schriftelijke Behandelingsovereenkomst.