Personal coaching is een begeleidingsvorm waarbij we samen aan een vooraf omschreven persoonlijk doel werken. Tijdens de eerste sessie bespreken we waar je precies aan wilt werken en wordt de coachvraag geformuleerd. Vervolgens onderzoeken we welk type begeleiding het beste bij je past, waarbij gekozen kan worden voor individuele coaching, supervisie, loopbaan- en reïntegratie coaching, of healing

ACTUEEL:  Ontvang tijdelijk online Gratis Loopbaan Ontwikkeladvies!

Op 1 december 2020 is de nieuwe subsidieregeling 'Gratis Ontwikkeladvies met Arbeidsmarktscan voor Werkzoekenden' van kracht gegaan als initiatief van het Ministerie van SZW. Zie de uitleg bij het kopje LOOPBAAN-en Reintegratiecoaching op deze pagina. Het subsidieplafond is inmiddels al bereikt.


Vaak gestelde coaching vragen zijn:

  • Er ontbreekt iets wezenlijks in mijn huidige bestaan. Welke richting wil ik op met mijn leven?
  • Ik zit niet lekker in mijn vel. Hoe krijg ik meer inzicht in mijn energie huishouding?
  • Ik heb alles wat mijn hart begeert. Kan ik mijn (top)kwaliteiten niet beter ergens anders voor inzetten?
  • Mijn medewerkers ervaren mijn optreden als autoritair, wat kan ik daaraan veranderen?
  • Ik wil meer spiritualiteit in mijn relatie brengen, hoe pak ik dat aan?

Individuele coaching

Tijdens de individuele coaching sessies help ik je bij het ordenen van jouw thema’s en ervaringen en begeleid ik je om je persoonlijke doel te bereiken. Mijn rol is om vragen te stellen, om je een spiegel voor te houden over je eigen gedrag, je te prikkelen en uit te dagen waardoor jij zelf over mogelijke oplossingen gaat nadenken. Mijn benadering is gebaseerd op een holistisch perspectief. Dat betekent aandacht voor zowel je gedrag en overtuigingen, je fysieke gesteldheid als je emoties en spirituele thema’s. Door zo te werken kunnen afzonderlijke delen van wie je bent tot een geheel komen. Werken aan het vergroten van je lichaam- en energiebewustzijn verbetert niet alleen je lichamelijke conditie. Ook zul je denkpatronen die mogelijk belemmerend werken kunnen gaan herkennen. Ervaringen uit het verleden die van invloed zijn op je gedrag in het heden, komen boven tafel. Je bent in staat om nieuwe keuzes te maken en meer uit je leven te halen. Je gaat jezelf ervaren als deel van het grote geheel. 

Wat kost individuele coaching
Individuele coaching sessies worden als kort traject van minimaal drie sessies of als langer traject van meerdere sessies gevolgd. De prijs bedraagt € 135 per sessie exclusief BTW. Zakelijk tarief € 185 exclusief BTW. Ben je een werknemer en betaalt je werkgever voor een coachingtraject vraag dan een vrijblijvende zakelijke offerte aan.

Supervisie

Bij supervisie krijg je feedback op je professionele functioneren bijvoorbeeld wanneer je zelf leidinggevend, coachend of therapeutisch werkzaam bent. Supervisie draagt bij aan het hooghouden van je professionele standaard. Maar ook beroepsbeoefenaars die net gestart zijn, of aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken, hebben baat bij een leertraject onder leiding van een supervisor. Een individueel supervisietraject bedraagt acht tot tien sessies waarbij actuele praktijksituaties worden ingebracht.

Wanneer is supervisie geschikt:

  • wanneer je kritisch wilt reflecteren op je eigen gedrag als leidinggevende, coach of therapeut
  • wanneer je meer bewustzijn wilt krijgen in je manier van communiceren met cliënten of medewerkers
  • wanneer je een professioneel klankbord zoekt voor je therapeutische functioneren en je interventies met cliënten
  • wanneer je periodiek onderhoud van je werkstijl belangrijk vindt en nieuwe inspiratie wilt opdoen.

Wat kost een supervisietraject.
De kosten voor een individueel supervisietraject van zes sessies inclusief tussentijdse trajectondersteuning bedragen € 995 exclusief BTW. Tussen de sessies door wordt contact met de supervisor onderhouden door middel van opdrachten, logboek verslagen en feedback met behulp van Upguide, een praktische online dienstverlening voor persoonlijke trajectondersteuning.

Loopbaan- en reintegratie coaching

Deze vorm van coaching is bedoeld om je te begeleiden naar ander werk vanuit je huidige baan, zoals bij outplacement en bij loopbaan heroriëntatie.

ACTUEEL: Ontvang tijdelijk online Gratis Loopbaan Ontwikkeladvies!

Op 1 december 2020 is de subsidieregeling 'Gratis Ontwikkeladvies met Arbeidsmarktscan voor Werkzoekenden' opnieuw van kracht gegaan als initiatief van het Ministerie van SZW. De Rijksoverheid stelt een budget beschikbaar van €700 per kandidaat. Zij toetst ook de aanvraag van deze subsidie. Iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor de subsidie van dit ontwikkeladvies. Heb je belangstelling bel me voor toelichting en het gratis registreren op 06-38.17.99.95. Als loopbaanadviseur dien ik na afloop van het traject hiervoor de subsidie in. Je bent zelf ook actief betrokken en samen kijken we naar jouw werkzame toekomst. Inmiddels is het subsidie plafond al bereikt.

Deze tijdelijke Subsidieregeling heet NL LEERT DOOR MET ONTWIKKELADVIES. Met deze tijdelijke regeling kunnen werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden met hulp van een loopbaanadviseur zich aanmelden voor een ontwikkeladviestraject. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie en wordt de mogelijkheid geboden een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld. Het doel van deze regeling is om deelnemers kosteloos ontwikkeladviestrajecten aan te bieden, die gericht zijn op het inzichtelijk maken van en in betekenende mate vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt. Heb je belangstelling bel me op 06-38.17.99.95. Deze ontwikkeladviezen voer ik tevens uit voor clienten van  Agathon, Coaching & Loopbaanadvies.

Daarnaast begeleid ik cliënten bij re-integratie vanuit de WW of WIA, aangemeld door het UWV. Als work-life coach ben ik verbonden aan Coaching Nederland, daarnaast ben ik re-integratie- en loopbaanconsulent en netwerkpartner bij Agathon, Coaching & Loopbaanadvies.