Personal coaching is een begeleidingsvorm waarbij we samen aan een vooraf omschreven persoonlijk doel werken. Tijdens de eerste sessie bespreken we waar je precies aan wilt werken en wordt de coachvraag geformuleerd. Vervolgens onderzoeken we welk type begeleiding het beste bij je past, waarbij gekozen kan worden voor individuele coaching, supervisie, loopbaan- en reïntegratie coaching, massage of healing.

Vaak gestelde coaching vragen zijn:

  • Er ontbreekt iets wezenlijks in mijn huidige bestaan. Welke richting wil ik op met mijn leven?
  • Ik zit niet lekker in mijn vel. Hoe krijg ik meer inzicht in mijn energie huishouding?
  • Ik heb alles wat mijn hart begeert. Kan ik mijn (top)kwaliteiten niet beter ergens anders voor inzetten?
  • Mijn medewerkers ervaren mijn optreden als autoritair, wat kan ik daaraan veranderen?
  • Ik wil meer spiritualiteit in mijn relatie brengen, hoe pak ik dat aan?

Individuele coaching

Tijdens de individuele coaching sessies help ik je bij het ordenen van jouw thema’s en ervaringen en begeleid ik je om je persoonlijke doel te bereiken. Mijn rol is om vragen te stellen, om je te confronteren met je eigen gedrag, je te prikkelen en uit te dagen waardoor jij zelf over mogelijke oplossingen gaat nadenken. Mijn benadering is gebaseerd op een holistisch perspectief. Dat betekent aandacht voor zowel je gedrag en overtuigingen, je fysieke gesteldheid als je emoties en spirituele thema’s. Door zo te werken kunnen afzonderlijke delen van wie je bent tot een geheel komen. Werken aan het vergroten van je lichaam- en energiebewustzijn verbetert niet alleen je lichamelijke conditie. Ook zul je denkpatronen die mogelijk belemmerend werken kunnen gaan herkennen. Ervaringen uit het verleden die van invloed zijn op je gedrag in het heden, komen boven tafel. Je bent in staat om nieuwe keuzes te maken en meer uit je leven te halen. Je gaat jezelf ervaren als deel van het grote geheel. Ter ondersteuning van dit bewustwordingsproces werk ik samen met Antoine Kanzari, een aan de praktijk verbonden professionele massagetherapeut, aan het verder integreren van lichaam, geest, hart en ziel door middel van aanvullende massagetherapie.

Wat kost individuele coaching
Individuele coaching sessies kunnen afzonderlijk of als traject met meerdere sessies worden gevolgd. De prijs van een individuele sessie bedraagt € 135 intake en eerste sessie. € 90 regulier consult en € 67,50 kort consult. Ben je een werknemer en betaalt je werkgever voor een coachingtraject vraag dan een vrijblijvende offerte aan.

Supervisie

Bij supervisie krijg je feedback op je professionele functioneren bijvoorbeeld wanneer je zelf leidinggevend, coachend of therapeutisch werkzaam bent. Supervisie draagt bij aan het hooghouden van je professionele standaard. Maar ook beroepsbeoefenaars die net gestart zijn, of aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken, hebben baat bij een leertraject onder leiding van een supervisor. Een individueel supervisietraject bedraagt acht tot tien sessies van anderhalf uur waarbij actuele praktijksituaties worden ingebracht.

Wanneer is supervisie geschikt:

  • wanneer je kritisch wilt reflecteren op je eigen gedrag als leidinggevende, coach of therapeut
  • wanneer je meer bewustzijn wilt krijgen in je manier van communiceren met cliënten of medewerkers
  • wanneer je een professioneel klankbord zoekt voor je therapeutische functioneren en je interventies met cliënten
  • wanneer je periodiek onderhoud van je werkstijl belangrijk vindt en nieuwe inspiratie wilt opdoen.

Wat kost een supervisietraject.
De kosten voor een individueel supervisietraject van acht sessies inclusief tussentijdse trajectondersteuning bedragen € 995 exclusief BTW. Tussen de sessies door wordt contact met de supervisor onderhouden door middel van opdrachten, logboek verslagen en feedback met behulp van Upguide, een praktische online dienstverlening voor persoonlijke trajectondersteuning.

Loopbaan- en reintegratie coaching

Deze vorm van coaching is bedoeld om je te begeleiden naar ander werk vanuit je huidige baan, zoals bij outplacement en bij loopbaan heroriëntatie. Een van de mogelijkheden is het gratis volgen van een kort 45+ Ontwikkeladviestraject aangeboden door het Ministerie van SZW. Ook begeleid ik cliënten bij re-integratie vanuit de WW of WIA, aangemeld door het UWV. Als work-life coach ben ik verbonden aan Coaching Nederland, daarnaast ben ik re-integratie- en loopbaanconsulent en netwerkpartner bij Agathon, Coaching & Loopbaanadvies.